OverX Screensaver

Spořič obrazovky pro Windows


OverX je jednoduchý spořič obrazovky určený primárně pro Windows 2000/XP. Obsahuje panel zakrývající celou obrazovku (s uživatelsky definovatelnou průhledností a barvou, případně bitmapou) a umožňuje zobrazit analogové hodiny. Průhlednosti je možné využít v případě, zajímá-li vás obsah pracovní plochy v době, kdy je spořič obrazovky aktivní.

Veškerá nastavení se ukládají do souboru OverX.ini, který je umístěn ve stejném adresáři jako spořič samotný, tedy většinou ve <windir>. Dialog pro nastavování není obsažen, změny se provádějí ručně editací .ini souboru. Rychleji se k souboru s nastaveními je možné dostat použitím tlačítka "Nastavení" v dialogu "Spořič obrazovky".

Spořič je možné provozovat i na Windows 98/ME s tím, že není možné využít průhlednost a "zaheslování" spořiče - po jeho ukončení není zobrazen dialog vyžadující zadání hesla. To proto, že toto "zabezpečení" je značně nedokonalé, existuje mnoho způsobů jak ho překonat. Není proto důvod vytvářet falešný pocit bezpečí.

Zde jsou možné volby spořiče:
Flag Popis
alphaEnabled=[1|0] průhlednost spořiče
alphaValue=<0-255> hodnota průhlednosti, 0 je úplná průhlednost, 255 neprůhlednost
backgroundColor.red=<0-255>
backgroundColor.green=<0-255>
backgroundColor.blue=<0-255>
barva panelu spořiče, po složkách (red, green, blue)
backgroundImage.path=<path_to_file> bitmapa zobrazená na panelu
backgroundImage.x=<0-screen_width>
backgroundImage.y=<0-screen_height>
posunutí bitmapy na panelu
showClock=[1|0] zobrazení analogových hodin
showSeconds=[1|0] zobrazení vteřinové ručičky
clockColor.red=<0-255>
clockColor.green=<0-255>
clockColor.blue=<0-255>
barva hodin, po složkách (red, green, blue)
discussion Fórum o OverX
OverX - náhled
počítadlo