BBlean plugins

Pluginy pro alternativní Windows shell BBlean / Plugins for alternative Windows shell BBlean


BBrssfeed

CZ flag BBrssfeed je RSS čtečka napsaná jako plugin pro BBlean shell. Podporuje UTF8 kódování.
EN flag BBrssfeed is an RSS reader written as a plugin for BBlean shell. It supports UTF8 encoding.

discussion http://www.lostinthebox.com/viewtopic.php?f=50&t=3178
discussion Fórum o BBrssfeed
BBrssfeed - náhled BBrssfeed - náhled
počítadlo

BBsky

CZ flag BBsky je plugin pro BBlean, který slouží k zobrazování aktuálního počasí.
EN flag BBsky is a plugin for BBlean which displays actual weather state.

discussion http://www.lostinthebox.com/viewtopic.php?f=50&t=3047
discussion Fórum o BBsky
BBsky - náhled BBsky - náhled
počítadlo

BBreminder

CZ flag BBreminder je plugin pro BBlean, sloužící k upozorňování na uživatelem definované akce.
EN flag BBreminder is a plugin for BBlean which is used to remind the user of his tasks.

discussion http://www.lostinthebox.com/viewtopic.php?f=50&t=3046
discussion Fórum o BBreminder
BBreminder - náhled BBreminder - náhled
počítadlo

BBnettraffic

CZ flag BBnettraffic analyzuje provoz na vybraném síťovém adaptéru a zobrazuje ho jako graf a textovou informaci. Příchozí a odchozí provoz je oddělen do  dvou samostatných částí. Zobrazuje také celkový provoz na adaptéru a počítá cenu přenesených dat (cena se udává za KB).
EN flag BBnettraffic analyzes traffic on the selected network adapter and shows it as a graph and a text information. Incoming and outgoing traffic is devided into two separeted parts. It also shows the total traffic on the adapter and computes the price for the transmitted data (price is given per one KB).

discussion http://www.lostinthebox.com/viewtopic.php?f=50&t=3031
discussion Fórum o BBnettraffic
BBnettraffic - náhled BBnettraffic - náhled
počítadlo

BBsystraffic

CZ flag BBsystraffic čte a zobrazuje informace o systému v podobě grafů a textu. Analyzuje zatížení procesoru, stav paměti, dobu spuštění systému, stav napájení (nabíjení baterie, připojení zdroje), volné místo na disku včetně indikace dochazejícího místa a IP adresu primárního síťového adaptéru.
EN flag BBsystraffic reads and displays information about system in the form of graphs and text. Analyzes the processor load, memory state, system runtime, power state (baterry charging, connection of AC), free disk space with indication of a shortage of free space and IP address of the primary network adapter.

discussion http://www.lostinthebox.com/viewtopic.php?f=50&t=3030
discussion Fórum o BBsystraffic
BBsystraffic - náhled BBsystraffic - náhled
počítadlo

BBping

CZ flag BBping je plugin sloužící k zjišťování, zda daný počítač běží nebo ne. K tomu využívá ICMP Echo Request. Je možné nastavit, jak dlouho má plugin čekat na odpověď a jaké množství dat spolu s požadavkem posílá.
EN flag BBping is a plugin used for discovering whether the user-defined computer is running or not. It uses ICMP Echo Request. User can set up how long the plugin should wait for response and how much data is sent along with the request.

discussion http://www.lostinthebox.com/viewtopic.php?f=50&t=3287
discussion Fórum o BBping
BBping - náhled BBping - náhled
počítadlo

BBwincolors

CZ flag BBwincolors nastavuje barvy oken ve Windows podle aktuálně zvoleného stylu. Standardně se snaží nastavit barvy sám, je však možné je manuálně upravit přidáním konfigurace do souboru stylu.
EN flag BBwincolors sets colors of windows in Windows according to the actual selected style. Basically it tries to set the colors by itself but it is also possible to edit them by adding configuration lines into the style file.

discussion http://www.lostinthebox.com/viewtopic.php?f=50&t=3033
discussion Fórum o BBwincolors
počítadlo

BBpopup

CZ flag BBpopup byl vytvořen jako doplněk k pluginu BBrssfeed a s ním funguje tak, že zobrazuje aktuální rss články. Je však možné ho použít i s jakýmkoliv jiným pluginem, který ho bude podporovat.
EN flag BBplugin was created as an addition to the BBrssfeed plugin and cooperating with it it shows the actual rss feeds. But it is also possible to use it with any other plugin if this plugin will support it.

Bro@m Popis / Description
@BBpopup.addevent <window_handle> "<text>" Zobrazí popup s textem <text>, po kliknutí zobrazí okno <window_handle> / Shows popup with text <text>, after clicking raises a window of handle <window_handle>
discussion http://www.lostinthebox.com/viewtopic.php?f=50&t=3192
discussion Fórum o BBpopup
počítadlo

Sources

CZ flag Tento balík obsahuje zdrojové kódy všech pluginů umístěných na této stránce. Všechny pluginy potřebují ke kompilaci BBpluginSDK. Jako vývojové prostředí bylo využíváno Microsoft Visual C++ 6.0, jehož projekty jsou součástí tohoto archivu.
EN flag This package contains all source codes for all plugins listed on this site. All plugins need BBpluginSDK for compilation. Microsoft Visual C++ 6.0 was used as a development studio, project files are part of the archive as well.

počítadlo